•Hoe eerder de graffiti is verwijdert des te minder storen buurtbewoners en bezoekers zich hieraan.
•De aantrekkende werking van aangebrachte graffiti wordt voorkomen. Graffiti trekt namelijk nog meer graffiti aan.
•Vers aangebrachte graffiti is doorgaans eenvoudiger te verwijderen, waardoor schade aan het object en het milieu minder zal zijn.
•Het is mogelijk om de gevels te behandelen met een coating. Een coatingssysteem heeft de volgende voordelen bij het verwijderen van de bekladding:
•Het beperkt de kans op beschadiging van de ondergrond.
•Het verbetert het resultaat.
•Ook het uithakken van oude voegen en het opnieuw voegen kunnen wij verzorgen
R.Verhave